In opdracht van Staatsbosbeheer hebben we onlangs de werkzaamheden “Inrichtingswerkzaamheden object Leenderbos, de Pan en Klaterspeel” opgeleverd.

In het beheerplan ‘Natura 2000 Leenderbos’ is aangegeven dat er een aantal openbare (zand)wegen en fietspaden dwars door het Leenderbos lopen. Ook lopen er door andere natuurgebieden openbare zandwegen; De Pan en Klaterspeel. Deze wegen worden gebruikt door pachters en beheerders om bij hun gronden te komen, maar ook door anderen wat extra verstoring teweeg brengt.

Om verstoring tegen te gaan werden in opdracht van Staatsbosbeheer inrichtingsmaatregelen getroffen.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Plaatsen van nieuwe slagbomen, ruiterhekken en acacia constructies
  • Aanleg/herstel van semiverharde parkeerplaatsen
  • Snoeiwerkzaamheden
  • Grondwerkzaamheden
  • Kleinschalig asfaltwerk
  • Verwijderen van bestaande inrichting (palen/slagbomen)
  • Overige inrichtingswerkzaamheden